The BOLT serie

Beweeg je voort zoals de bliksem en wees
een plotselinge bron van licht in het leven van een ander!
In oude mythologieën werd
de bliksemlicht gezien als de meest krachtige vorm van energie.